Administration

 

Our Collectors

Sr.No

Name

Tenure

From

To

1

Sh.Sri Ram Dikshit

12-07-1994

29-06-1995

2

Sh.Vinod Kapoor

01-07-1995

20-08-1997

3

Sh.SiyaRam Meena

22-08-1997

20-03-1999

4

Sh.Lalit Mehra

20-03-1999

11-11-2000

5

Sh.J.P.Chandelia

11-11-2000

31-05-2002

6

Sh.Shikhar Agrawal

01-06-2002

30-05-2003

7

Sh.R.N.Arvind

12-06-2003

29-01-2004

8

Sh.T.Ravikanth

29-01-2004

28-04-2007

9

Smt.Mugdha Sinha

30-04-2007

03-01-2009

10

Sh.Naveen Jain

03-01-2009

27-08-2009

11

Dr.Ravi Kumar Surpur

27-08-2009

08-09-2010

12

Sh.Bhanu Prakash Yeturu

09-09-2010

28-09-2012

12

Sh. Subir Kumar

29-09-2012

05-06-2013

12

Sh. Purna Chandra Kishan

05-06-2013

02-05-2015

13 Sh. Ram Niwas 02-05-2015 27-04-2016
14 Sh. Gyana Ram 04-05-2016 08-11-2016
15 Sh. Parkash Rajpurohit 10-11-2016 03-05-2018
16 Sh. DINESH CHAND JAIN 21-05-2018 25-12-2018
17 Sh. ZAKIR HUSSAIN 26-12-2018 08-04-2021
18 Sh. NATHMAL DIDEL 21-04-2021 CONTINUE

Administrative Setup

Name of Tehsils: Hanumangarh, Pilibanga, Sangaria, Tibi, Rawatsar, Nohar, Bhadra. 

 

Sub-Divisions

7

Tehsils

7

Sub-Tehsils

8

Pachayat Samitis                                            

7                              Click here 

Gram Panchayatss

251

Villages

1907

Inhabited villages

1775

Un-inhabited villages

132

Municipal Council

1

Municipalities

5

Police thanas & Police chowkies                 

15+17